Saobraćajni znakovi


           O NAMA

     DO DOZVOLE

      PRAVILA

          ZNAKOVI

       KONTAKT
Auto škola "VOLAN"
Javni putevi moraju da se obeleže propisanim saobraćajnim znakovima, kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im preti na odredjenom javnom putu ili delu tog puta, stavljaju do znanja ograničenja, zabrane i obaveza kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obaveštenja za sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja.
Saobraćajni znakovi se postavljaju s desne strane puta, pored kolovoza, u smeru kretanja vozila i to tako da na jednom stubu budu najviše dva znaka .
Ako na mestu na kome se postavlja saobraćajni znak postoji opasnost da znak neće na vreme primetiti učesnici u saobraćaju, saobraćajni znak se onda mora postaviti na suprotnoj levoj strani puta.
oznaka za obuku vozača

O nama   |   Do dozvole   |   Pravila   |   Znakovi   |  Kontakt                   Copyright © 2007-2017 All Rights Reserved. Design ticma