RADNO VREME:

08-15h

TELEFON:

021 662 2732

LOKACIJA:

Zitni Trg broj 9

Teorijska Obuka

Teorijska obuka se organizuje u optimalnim grupama, tako da svakom polazniku ili polaznici posvetimo neophodnu pažnju.

Svi polaznici škole teorijsku nastavu pohađaju u moderno opremljenom kabinetu sa savremenom opremom i stručnim predavačima. U nastavi koristimo video projektor i lap-top računare kako bi kandidatima preneli teorijsko znanje na jedan savremen i interesantan nacin. Deo teroijske obuke ima dosta elemenata interaktivne nastave koja ima za cilj da svi polaznici aktivno učestvuju u nastavi i već na časovima usvajaju znanja za praktični deo obuke.

Nastavu drži ing. saobraćaja Milan Mudrinić, lecencirani predavač koji pedagoškim pristupom prenosi svoje dugogodišnje znanje i iskustvo na kandidate.